ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Το τεχνικό μας γραφείο  ειδικεύεται στη κατασκευή, μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη και διαχείριση κτιρίων, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση και την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων.


ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4495/ 2017. Σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί στην ιδιοκτησία αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις απαιτείται η τακτοποίησή τους. Ειδικότερα, η ρύθμιση των αυθαιρεσιών καθιστάται υποχρεωτική όταν πρόκειται να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή.

Η Διαδικασία σε βήματα:

 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
 • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους.
 • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
  • Λεπτομερής ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
  • Σχεδιασμός νέων Κατόψεων, Τομών και Διαγράμματος Κάλυψης με διαγράμμιση των αυθαίρετων τμημάτων και καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη.
  • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.
 • Παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την επιτυχή έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας, εάν πρόκειται για δραστηριότητα όπως τις παρακάτω:

 • Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος: σνακ μπαρ
 • Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος: εστιατόριο
 • Επιχείρηση Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος): καφετέρια - αναψυκτήριο - εστιατόριο
 • Κέντρο Διασκέδασης
 • Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών: παντοπωλείο, ψαράδικο κτλ
 • Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: κομμωτήριο, κουρείο, περιποίηση νυχιών, εργαστήριο δερματοστιξίας
 • Θέατρο και κινηματογράφος
 • Εκπαιδευτήριο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών
 • Ιατρείο, οδοντιατρείο
 • Ξενοδοχείο και λοιπά τουριστικά καταλύματα κ.ά.

Συνιστούμε στους νέους επιχειρηματίες, προτού προβούν σε μίσθωση κάποιου χώρου με στόχο να στεγάσουν την επιχείρησή τους να απευθυνθούν στους αρμόδιους μηχανικούς μας ώστε να διερευνήσουν βάσει των εγγράφων (παραδείγματος χάρη εάν επιτρέπεται η εγκατάσταση της εν λόγω χρήσης από το Καταστατικό της πολυκατοικίας), των πολεοδομικών και υγειονομικών διατάξεων και των υφιστάμενων σχεδίων της Πολεοδομίας εάν μπορεί να εκδοθεί η Άδεια.

Εφόσον έχει γίνει ο ανωτέρω ιδιαιτέρως σημαντικός έλεγχος, ενημερώνουμε διεξοδικά τον πελάτη σε σχέση με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ο χώρος σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.


Ανακαινίσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών Χώρων

Το Γραφείο μας, έχοντας πολυετή εμπειρία  στον χώρο των κατασκευών, αναλαμβάνει κάθε είδους ανακαίνιση κατοικίας ή καταστήματος, και εσωτερική διαρρύθμιση, από την πιο μικρή έως την ριζική αλλαγή. Αν ενδιαφέρεστε είτε για μεμονωμένη ανακαίνιση του διαμερίσματός σας ή του καταστήματός σας, όπως μπάνιου ή κουζίνας είτε για ολική ανακαίνιση.

 Η διαδικασία σε απλά βήματα:

 • Κατόπιν τηλεφωνικής συνενόησης, Μηχανικός και Εκπρόσωπος των τεχνιτών μας επισκέπτεται το κτίριο ή το τμήμα του κτιρίου στο οποίο υπάρχει ενδιαφέρον για ανακατασκευή, ώστε να αποτυπώσουν την κατάσταση των χώρων και των απαιτούμενων εργασιών.
 • Εν συνεχεία, ο Μηχανικός, ύστερα από λεπτομερή μελέτη και σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο των τεχνιτών, συντάσσει αναλυτική Τεχνική Έκθεση - Προσφορά στην οποία αναλύονται οι εργασίες, ο χρόνος υλοποίησης και το κόστος αυτών. Επίσης, παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα 3D σχεδίασης, ώστε να έχει μια πιο εποπτική εικόνα του αποτελέσματος.
 • Έμπειρο συνεργείο τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, γυψαδόροι, ελαιοχρωματιστές κτλ) εργάζεται με μεθοδικότητα, ταχύτητα και επιμέλεια για την ολοκλήρωση του έργου.

 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ν.4495/ 2017

  Σε συμβολαιογραφικές πράξεις επί ακινήτων όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού. Αυτή εκδίδεται για:

  α) Οικόπεδα χωρίς κτίσμα

  β) Νομίμως υφιστάμενες κατασκευές

  γ) Κτίρια ή οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους ρύθμισης αυθαιρεσιών ( Ν.3843/ 2010, Ν. 4014/ 2011, Ν. 4178/ 2013) ή που υπάγονται στον Ν. 4495/ 2017 υπό την προϋπόθεση εξόφλησης τουλάχιστον του 30% του προστίμου.

  Η Βεβαίωση Νομιμότητας έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και προσαρτάται στις ανωτέρω δικαιοπραξίες.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

  Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για:

  • Την εποπτεία των εκτελουμένων εργασιών και τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής και των μέσων που χρησιμοποιούνται.
  • Τη λήψη πυρήνων - δοκιμίων ή την επιτόπια εφαρμογή δοκιμών για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών.
  • Την πρόληψη κακοτεχνιών καθώς και την υπόδειξη μέτρων αποκατάστασης των τυχών ελαττωμάτων που διαπιστώνονται από τους ελέγχους.
   • Την τήρηση και επικαιροποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος του έργου.
   • Τον έλεγχο του τηρούμενου ημερολογίου του έργου και στην καταγραφή σε αυτό τυχόν παρατηρήσεων, υποδείξεων ή εντολών.
   • Την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων και την τήρησή τους.


  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

  Πλέον οι Πολεοδομικές Άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανικός, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τον κύριο του έργου, ως πιστοποιημένος χρήστης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εισέρχεται στο σύστημα e-adeies, αναρτά τις απαιτούμενες μελέτες και έγγραφα, υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση και στη συνέχεια ελέγχεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

  Για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, υπάρχουν οι παρακάτω άδειες:

  • Οικοδομικές Άδειες
  • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας